Pila ohrada

+420491421892

Lesy města

+420491426688

Úvod>LESY

Lesy města Náchoda, spol. s r.o.

Společnost Lesy města Náchoda, spol. s r.o. vznikla v roce 1993 jako společnost hospodařící a spravující lesní majetek Města Náchoda, který v tu dobu představoval cca 385 ha. Postupně začala své služby nabízet i ostatním subjektům, čímž byla zahájena dlouhodobá spolupráce s okolními obcemi, vlastnícími lesní majetky:

  • Město Česká Skalice
  • Obec Studnice
  • Obec Kramolna
  • Obec Žernov
  • Obec Lhota pod Hořičkami
  • Obec Horní Radechová
  • a také s několika soukromými vlastníky větších i menších lesních komplexů

Preambule ze zásad lesnické politiky:

"Lesy a lesní půda jsou přírodním bohatstvím, zdrojem dřeva jako obnovitelné suroviny a nenahraditelnou složkou životního prostředí."

"Lesy mají nezastupitelný význam pro ochranu půdy, vody, ovzduší a klimatu, pro rozvoj venkova a výkon lesnictví a pro krajinu a životní prostředí lidí, živočichů a rostlin. Lesy proto musí být spravovány a obhospodařovány tak, aby mohly rovnoměrně a trvale plnit všechny tyto své ochranné, hospodářské a sociální úlohy."

Vzhledem k tomu, že si Město Náchod prostřednictvím svých volených zástupců tyto zásady vždy uvědomovalo, podařilo se v roce 2001 zakoupit a rozšířit lesní majetek o poměrně velký lesní celek Vápenka o výměře cca 265 ha. Postupně tímto způsobem Město Náchod získalo a v současné době tak vlastní cca 810 ha lesní půdy, tedy lesní majetek se podařil více než zdvojnásobit. 

Organizačně je lesní hospodaření rozděleno na dvě polesí:

  • MONTACE - lesní p. Král Roman - tel. 606610646
  • VÁPENKA - lesní p. Kašpar Ladislav - tel. 606681840

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

SouhlasímVíce informací