Pila ohrada

+420491421892

Lesy města

+420491426688

Úvod > Novinky>Podíl lesních dřevin při zalesňování a výše těžeb v roce 2020 - LMN

Podíl lesních dřevin při zalesňování a výše těžeb v roce 2020 - LMN

1.3.2021

Společnost Lesy města Náchoda, spol. s r.o. v roce 2020 již druhým rokem úspěšně realizuje postupnou změnu druhové skladby lesů, i když v tempu mnohem rychlejším než by bylo žádoucí, což je způsobeno především probíhající kůrovcovou kalamitou. Cílem je vytvořit, pomocí vyššího podílu melioračních a zpevňujících dřevin, celkově stabilnější, zdravější a vůči abiotickým i biotickým vlivům odolnější lesní porosty. Jedině tak budou plnit nadále své funkce - hospodářské, ochranné i celospolečenské.

S vyšším podílem listnatých dřevin souvisí ale také určitá opatření v podobě většího počtu lesních oplocenek, bez nichž je zdárné odrůstání lesních kultur, z důvodu poškození lesní zvěří, prakticky nemožné.

Změna druhové skladby lesů obnáší i zvýšené finanční výdaje na obnovu lesů - je cca o 2/3 nákladnější, proto se společnost LMN snaží v maximální míře využívat dostupné finanční dotace např. na zalesňování, výchovné zásahy nebo oplocenky.

V porovnání těžební činnosti za roky 2016-2020 je patrný exponenciální nárůst objemů výroby, což je rovněž důsledek kůrovcové kalamity (po působení lýkožroutů). I přes příznivější klimatické podmínky v uplynulém roce (tj. dostatek srážek a chladnější klima) je množství tohoto kalamitního škůdce v lesních porostech extrémně vysoké a ještě minimálně celý rok 2021 se zcela jistě ponese v duchu boje s tímto broukem. 

 

 

 

 

 

Zpět

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

SouhlasímVíce informací